Hunedoara, P-ta Iancu de Hunedoara nr.1C

Tel/Fax: 0354 882 575

../romadoor

Logo Romadoor

Standarde de calitate:
ISO 9001;14001;18001;1090;3834

Acest site aparține SC ROMADOOR BUILDING SYSTEMS SRL, cu sediul social în Hunedoara, P-ța Iancu de Hunedoara, nr.1C, jud. Hunedoara, J20/767/2017, CUI RO32675111, telefon 0354 882 575, e-mail office@romadoor.ro .
În baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016, vă informăm că prelucrăm date privind numărul de identificare (adresă de protocol de internet -IP) al terminalului de pe care accesați site-ul și utilizăm doar coockie-uri absolut necesare pentru funcționarea și protecția acestuia împotriva unor acțiuni ilegale.
Dacă ați ales să contactați telefonic sau prin e-mail un reprezentant al societății noastre utilizând datele de contact publicate pe site, în funcție de opțiunile dumneavoastră, vor fi colectate date cu caracter personal necesare asigurării relaționării, în vederea furnizării serviciilor specifice domeniului nostru de activitate.
Temeiul juridic al prelucrării numerelor de identificare ale terminalelor de pe care este accesat site-ul îl reprezintă interesul legitim al societății (art. 6 alineatul (1) litera f din GDPR), respectiv protejarea site-ului împotriva unor acțiuni ilicite, care ar putea afecta negativ funcționarea acestuia.
Precizăm că societatea noastră nu utilizează coockie-uri de analiză, statistice sau de marketing proprii sau ale unor terțe părți și nu are nici o legătură cu identificatorii unici și coockie-urile utilizate de furnizorii aplicațiilor utilizate pe internet. Pentru informații suplimentare legate de aceste aspecte puteți accesa https://policies.google.com sau https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.
Datele cu caracter personal colectate pe site vor fi stocate o perioadă limitată de timp, respectiv 365 zile.
Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt doar societățile comerciale care asigură serviciile de webdesign și găzduire site, precum și cele care realizează mentenanța sistemelor informatice pe care este gestionat site-ul și că nu intenționăm transferarea acestor date către societăți de marketing si publicitate. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea sau opoziția prelucrării, portabilitatea acestor date, dreptul de a nu face obiectul unei decizii pe baza unei prelucrări automate, conform legii, precum și dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere http://www.dataprotection.ro , când considerați că drepturile dvs. au fost nerespectate.
Vă infomăm că la nivelul subscrisei datele personale nu fac obiectul unui proces decizional automat, incluzând crearea de profiluri și că nu intenționăm să transferăm aceste date către o țară terță din afara UE sau organizație internațională. Avem stabilite măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat, precum și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia în vigoare. Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi adresată o cerere scrisă la adresa Hunedoara, P-ța Iancu de Hunedoara nr.1C, jud. Hunedoara sau la adresa de e-mail office@romadoor.ro.